Adviseren-voorbeeld

Met 30 jaar ervaring kunnen we een waardevolle ‘sparring partner voor u zijn. In complexe situaties stellen we samen een snelle – en vaak verassende – diagnose en ontwikkelen werkbare oplossingen. Indien gewenst spelen we ook een actieve rol.

Wij zijn instaat om:

  • De complexe onderhandelingsdynamiek vanuit verschillend perspectief te bekijken, te analyseren en te interpreteren
  • Te diagnosticeren waar de uitdagingen zitten (op relationeel, inhoudelijk en proces gebied)
  • Te adviseren aan welke knoppen gedraaid moet worden om tot succesvolle onderhandelingen te kunnen komen.

Deze advisering vind 1:1 plaats, of in teamverband.

Facilitering en Mediation
We kunnen ook een meer actieve rol spelen. Partijen bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld door het proces te faciliteren in complexe, ‘multi-party’ onderhandelingen. Of als er relationele en inhoudelijke spanningen zijn. Dan krijgt de aanpak meer een mediation karakter, brengen wij partijen bij elkaar om het conflict constructief op te lossen. Uitgangspunt is dan wel dat er een positieve intentie is bij alle betrokkenen.

Wij worden vaak door één van de partijen voor een dergelijke rol gevraagd en stemmen dit vervolgens met de verschillende partijen / belanghebbenden af. Met een op maat ontworpen proces komen wij dan stapsgewijs tot herstel van de relatie en gedragen oplossingen. Uiteraard met de Harvard principes als uitgangspunt.

Heb je een onderhandelingsvraag ? We denken graag mee.
Top