Adviseren

Advies op complexe onderhandelingsvraagstukken

Met 30 jaar ervaring zijn wij een waardevolle sparring partner voor u. Wij zijn in staat om:

  • De complexe onderhandelingsdynamiek vanuit verschillende perspectieven te analyseren
  • De kernuitdagingen te ‘pinpointen’ (op relationeel, inhoudelijk en proces gebied)
  • Te adviseren aan welke knoppen gedraaid moet worden, en hoe, om tot succesvolle onderhandelingen te komen

Deze advisering vind 1:1 plaats, of in teamverband.

Informatie

Duur: Situatie specifiek
Deelnemers: 1:1 teamverband

Verschillende typen maatwerk trainingen

Facilitering en Mediation

We kunnen ook een meer actieve rol spelen. Partijen bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld door het proces te faciliteren in complexe, ‘multi-party’ onderhandelingen. Of als er relationele en inhoudelijke spanningen zijn. Dan krijgt de aanpak meer een mediation karakter, helpen wij partijen om het conflict constructief met elkaar op te lossen. Voorwaarde daarbij is uiteraard een positieve intentie bij alle betrokkenen.

Wij worden vaak door één van de partijen voor een dergelijke rol gevraagd en stemmen dit vervolgens met de verschillende partijen / belanghebbenden af. Met een op maat ontworpen proces komen wij dan stapsgewijs tot herstel van de relatie en gedragen oplossingen. Uiteraard met de Harvard principes als uitgangspunt.

Rapid Results

Tijdens een intakegesprek/proces ontdekken we soms kansen om het leren aanzienlijk te versnellen, zonder extra trainings- en coachingsinput. Om het leren te koppelen aan een urgente business doelstelling, en daarmee het leerproces ‘in de praktijk’ een enorme boost te geven. We baseren ons hierbij op de uitgangspunten van de ‘Rapid Results’ aanpak van Robert Schaffer ( Rapid Results: How 100-Day Projects Build the Capacity for Large-Scale Change – Josey-Bass, 2005).   Met deze adviesaanpak helpen we het verborgen potentieel van een organisatie te ontsluiten, baanbrekende resultaten op strategische prioriteiten te realiseren en tegelijkertijd competenties – zoals onderhandelen –  te ontwikkelen.

Masterclasses

We zijn nooit uitgeleerd. Nieuwe uitdagingen komen op je pad en we blijven je graag inspireren. Daarom organiseren we regelmatig Masterclasses waarin we dieper ingaan op thema’s zoals:

  • Het managen van emoties en spelletjes die gespeeld worden
  • AiKiDo
  • Onderhandelen en Cultuur
  • Biasses en Besluitvorming
  • Creativiteit en Win-Win oplossingen
  • Conflict Management en verdeelvraagstukken
Voor meer informatie over adviseren
Top