Coachen

Vraagstukken van onze coachees zijn vaak samen te vatten als:

  • “Ik zou steviger willen zijn als het spannend wordt”
  • “Ik kan moeilijk omgaan met politieke en psychologische spelletjes”
  • “Ik loop tegen de grenzen van mijn effectiviteit aan en moet juist nu een stap maken omdat ik meer verantwoordelijkheid krijg”
  • “De complexiteit van mijn projecten neemt toe, kun je me helpen om daar beter mee om te gaan?”
  • “Ik mis tactisch- en strategisch inzicht om de goede stappen te zetten in een complex speelveld”

Deze vraagstukken bevatten ook een onderhandeling met jezelf. Je raakt verstrikt in je eigen denken; stapt in de bekende valkuil. Je mist de nodige vaardigheden en tegelijkertijd ligt je uitdaging een laagje dieper. Daarom is de werkwijze tijdens een coaching traject enerzijds concreet en praktisch. Tegelijkertijd onderzoeken we samen dieperliggende patronen en overtuigingen, omdat daar vaak juist de doorbraak verscholen ligt.

Informatie

Duur: circa 4-5 sessies
Deelnemers: 1:1 of teamverband

Verschillende typen maatwerk trainingen

Teamcoaching

Naast 1:1 coaching kunnen we ook op groeps- of zelfs organisatieniveau helpen om de dieperliggende dynamiek zichtbaar te maken. We gebruiken fysieke opstellingen om te ontdekken welke onderstromen, diepere patronen en blokkades er spelen. Ook ontdekken we zo welke concrete stappen nodig zijn om tot doorbraken te komen. Wij werken hierbij samen met Guus Hustinx en Mieke Laarakkers, specialisten op dit terrein.

Immunity to Change

Sommige coaching vragen zijn te typeren als ”één voet op de rem en de ander op het gaspedaal”. Je weet welk gedrag je eigenlijk zou moeten vertonen, maar de daadwerkelijke verandering inzetten is nog niet zo eenvoudig. Je blokkeert jezelf. Een specifieke aanpak die je daarbij kan helpen is de ‘Immunity-to-Change’ aanpak. Deze aanpak is gebaseerd op meer dan 20 jaar onderzoek naar adult development op Harvard University. De begeleidende coach, Cornelis Tanis, is door Harvard professoren Kegan en Lahey gecertificeerd in het Overcoming Immunity-to-Change proces.

Als eerste stap maak je een diagnose van jouw psychologisch immuunsysteem: jouw geavanceerde zelfbeschermings-systeem dat je gedragsveranderingen blokkeert. Vervolgens leer je, door middel van een aantal opdrachten, om op een veilige manier ‘je voet van de rem te halen’. Over een periode van 3 á 4 maanden ontwikkel je een meer complete manier van denken, voelen en handelen (mindset).

Voorbeelden van succesvolle ‘Immunity to Change’ ont-wikkelingen zijn.

  • Succesvolle Key Account manager werkt beter intern samen en wordt een Europese Divisie Leider
  • Business developer groeit naar een volwaardige Directierol
  • Nationale Sales Directeur leert delegeren en ontwikkeld zich tot Managing Director
  • Department Manager zegt vaker nee tegen interne opdrachten om extern meer business te ontwikkelen
  • Sectorleider leert ‘conflicten’ productief te gebruiken en zo beter voor zichzelf en anderen te zorgen    

Zie voor meer informatie www.nextlevelup.eu

Voor meer informatie over coachen
Top