Conflict Management

Waarom

Je hebt regelmatig met conflicten te maken. In complexe samenwerkingsverbanden liggen vastlopers op de loer, in partnerships blijken verwachtingen en intenties (achteraf) soms behoorlijk uit elkaar te liggen, cultuurverschillen leiden tot escalerende misverstanden.
Het liefst los je deze conflicten op constructieve wijze op. Respectvol, stevig en met de nodige creativiteit. Zo nodig zorg je ervoor dat jouw belangen – hoe dan ook – goed worden gediend.

Je bent vertrouwd met basisbeginselen van ‘Constructief Onderhandelen’, je past ze bewust toe, en mede daardoor wordt je soms door anderen gevraagd te helpen om conflicten vlot te trekken. Je wijsheid en behendigheid worden gewaardeerd, en tegelijkertijd denk je regelmatig: “zou je het ook anders/ nog handiger kunnen?”.

Door onze jarenlange ervaring met de Harvard Onderhandelingsaanpak worden wij regelmatig gevraagd om vastgelopen samenwerkingsverbanden te helpen herstellen, business partnerships te herijken en/of conflicten te helpen oplossen.

Voor deze eendaagse workshop gaan wij ervan uit dat je vertrouwd bent met de uitgangspunten van deze aanpak, zoals behandeld in ons programma ‘Constructief Onderhandelen’.

Onderwerpen
 • Principes/ attitude:
  De Principes en Vuistregels van Constructief Onderhandelen, toegespitst op het omgaan met conflicten.
 • Proces/ Structuur/ Besluitvorming:
  Een structuur die je helpt om een conflict constructief op te lossen.
 • Relationele dynamiek:
  Hoe beïnvloeden mensen elkaar (bewust en onbewust). We gaan met name in op lastige emoties, mede voortkomend uit verschillende – al of niet uitgesproken – beelden en verwachtingen, uit (macht)spelletjes en/of cultuurverschillen. Specifieke aandacht voor het ‘ontluchten’ van de spanning en ‘aansluiten & samen verder’.
  Ook komt jouw eigen onderhandelingsstijl (en evt. daarbij behorende persoonlijke barrières) aan de orde, en de impact van jouw stijl op het conflict.
 • Creativiteit:
  De wederzijdse bereidheid creëren om te komen tot een constructieve voortgang vergt de nodige creativiteit. Hoe schep je hiervoor de voorwaarden en hoe manage je het proces.
Resultaten
 • Een effectievere beïnvloedingskracht, door je ervaringen te toetsen aan heldere concepten;
 • Je leert je systematisch en grondig voor te bereiden, met name t.a.v. het doorzien en managen van relationele dynamiek. Je verrijkt je sturingsmogelijkheden in complexe processen;
 • Je wordt vaardiger in het omgaan met emoties, spelletjes, druk, patstellingen en conflictsituaties. Ook tussen uitgesproken ‘lastige’ partners leer je hoe relationele spanningen te herstellen;
 • Je wordt vaardiger in het creëren van een proces waarin partijen samen creatieve oplossingen vinden en tegenstellingen overbruggen op basis van redelijkheid.

Mocht je, aan het einde van de workshop van mening zijn dat deze doelen niet zijn gerealiseerd, dan restitueren wij je investering onmiddellijk.

Werkwijze

Deze dag staat vooral in het teken van ‘aan de slag’. Iedere deelnemer brengt minimaal één eigen praktijksituatie in, welke de belangrijkste ‘brandstof’ vormen voor de oefeningen van de dag. Doorgaans gaan deze vooral over:

 • Omgaan met emoties en spanning
 • Inhoud & relatie aandacht kunnen geven
 • Samen nadenken over creatieve oplossingen
 • Voortgang managen

We werken met een kleine, en dus veilige/intieme groep (maximaal 6 personen). Dit biedt de mogelijkheid om veel te oefenen en persoonlijke feedback te ontvangen.

Voor het uitwerken van je praktijkcase gebruik je onze ‘checklist conflicthantering’. Deze stuur je vooraf op naar de trainer.

3 maanden na de workshop meten we in hoeverre je de geleerde vaardigheden daadwerkelijk bent gaan toepassen en welke resultaten je hiermee hebt gerealiseerd.

Informatie

Duur: 1 dag
Kosten: € 845,00 excl. BTW
Deelnemers: 4 – 6

Locatie

Landgoed Zonnestraal
de Werkplaats
Loosdrechtse bos 21A
1213 RH Hilversum

Data

19 april | 09:00 – 17:00

Meer informatie?

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Top