RoutsLaeven

RoutsLaeven staat al sinds 1986 bekend als onderhandelings specialist. Ze helpt mensen en organisaties steviger en wendbaarder te onderhandelen. Uitgangspunt daarbij zijn de Harvard onderhandelings principes. Een manier van onderhandelen die John Routs en Joep Laeven, mede met een aantal anderen, ruim 30 jaar geleden in Nederland geïntroduceerd hebben. De aanpak is in de loop der jaren verder uitgebouwd en verdiept tot een solide frame gebaseerd op zeven principes waar vanuit je in staat bent om iedere onderhandeling voor te bereiden, te doen en er ook van te leren.
RoutsLaeven is ervan overtuigd dat door het bewust toepassen van de zeven principes solide deals gemaakt en goede relaties gebouwd kunnen worden, waarbij het proces efficiënt en effectief doorlopen kan worden.

Door haar samenwerking met Forum, een internationaal trainingsbureau op het gebied van leiderschap en commercie, heeft RoutsLaeven extra didactische expertise opgebouwd op het gebied van ‘driving business performance through learning’. Bij complexe onderhandelings uitdagingen komen de Harvard uitgangspunten en de didactische inzichten samen in het trainen, coachen, simuleren en adviseren. Leren en presteren gaan hierbij hand in hand.

Top