Samenwerken in Complexe Projecten

Waarom

We leven in een ‘VUCA’ wereld (Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous), een continue veranderende wereld met toenemende onzekerheden en complexiteit. Je werkt in een organisatie die hiermee van doen heeft, met ingewikkelde samenwerkingsuitdagingen, intern en/of extern. Je formeert allianties (bent ‘penvoerder’), of bent er een onderdeel van, je moet intern ‘over silo’s heen’ samenwerken. Je opdrachten en projecten zijn complex: qua omvang, belangen, relaties, besluitvorming, governance, culturen etc. Tegelijkertijd neemt de druk om te presteren alleen maar toe, opdrachtgevers en klanten worden kritischer en veeleisender. Wellicht spelen ingewikkelde karakters en of culturen ook een rol.

Je loopt tegen vraagstukken aan zoals:
▪ hoe bouw je solide samenwerkingsverbanden/ coalities/ allianties (strategie en tactiek)?
▪ hoe ga je om met verschillende stakeholders/ belangen?
▪ hoe ga je om met complexe besluitvorming/ groepsprocessen?
▪ hoe verdeel je de lusten en de lasten?
▪ hoe kom je tot creatieve oplossingen, waar ook draagvlak voor is?
▪ hoe ga je om met verschil van inzicht/ conflicten?
▪ hoe ga je om met cultuurverschillen?

In dit programma spitsen we onze zes Harvard onderhandelingsprincipes toe op het omgaan met deze complexiteit.

Onderwerpen
 • Principes/ attitude:
  Principes en Vuistregels van Constructief Onderhandelen, met specifieke voor toepassingen hiervan in toenemende complexiteit qua spelers en spel.
 • Proces/ Structuur/ Besluitvorming:
  Een structuur en processtappen die je helpen om complexiteit te managen, ongeacht de aard van jouw samenwerkingssituatie.
 • Strategie en tactiek:
  Strategie en tactiek die je nodig hebt bij het benaderen van de complexiteit. Managen van het proces, voorkomen van vertragingen en omgaan met patstellingen/ stilstand
 • Relationele dynamiek:
  Hoe beïnvloeden mensen elkaar (bewust en onbewust) en ga je hier mee om? Omgaan met emoties, conflicten, (macht)spelletjes, posities en cultuurverschillen. Met specifieke aandacht voor de groepsdynamiek in een complex speelveld.
 • Creativiteit:
  In een complex systeem samen komen tot win-win mogelijk win-win-win oplossingen komen, oplossingen die buiten de gebaande paden liggen.
Resultaten
 • Een effectievere beïnvloedingskracht, door je ervaringen te toetsen aan heldere concepten;
 • Je leert je systematisch en grondig voor te bereiden; ziet essentiële (politieke) knelpunten eerder aankomen;
 • Je verrijkt je sturingsmogelijkheden in complexe processen, samenwerking en onderhandelingen;
 • Je leert beter omgaan met ‘lastige’ partners, niet toegeven aan druk, relationele spanningen herstellen, tegenstellingen overbruggen op basis van redelijkheid;
 • Je onderkent culturele verschillen beter;
 • Je wordt vaardiger in het samen vinden van creatieve oplossingen.

Mocht je, aan het einde van de training van mening zijn dat deze doelen niet zijn gerealiseerd, dan restitueren wij je investering onmiddellijk.

Werkwijze

Ter voorbereiding lees je het boek ‘Alles is Onderhandelen’ (Geurt Jan de Heus).

De training bestaat uit 2 blokken.
Het eerste blok (2 dagen inclusief overnachting) kenmerkt zich door 20% theorie en 80% oefeningen:

Korte inleidingen, waarin een aantal begrippen worden geïntroduceerd.

 • Herkennen van en omgaan met games
 • Bewustwording en omgaan met bewust of onbewust verkleurde informatie
 • Simulatie van eigen cases; complexiteit wordt teruggebracht tot Strategische en Tactische benadering
 • Vaardigheidsoefeningen, plenair en in wisselende drietallen. Feedback op houding en gedrag.

Na ruim twee maanden is er de ‘Praktijkdag’; waarin we alle concepten nog eens opfrissen, ervaringen delen, vaardigheden inslijpen en verdiepen met behulp van praktijkcases, welke je voorbereid m.b.v. de “checklist Samenwerken in Complexiteit”. 3 maanden later meten we hoe en in welke situaties je de geleerde vaardigheden daadwerkelijk bent gaan toepassen en welke resultaten je hiermee hebt gerealiseerd.

Informatie

Duur: 3 dagen
Kosten: € 2.745,00 exc. BTW
Deelnemers: 6 – 9

Lokatie

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS SOESTERBERG
klik hier voor de website

Data

Blok 1: 17-18 april | 09:00 – 17:00
Blok 2: 6 juni | 09:00 – 17:00

Meer informatie?

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Top