Trainen-Voorbeeld

Wij helpen mensen en organisaties zich te ontwikkelen op drie gebieden: wendbaarder omgaan met complexiteit in onderhandelingen, samenwerken en conflictmanagement. Samen met u bepalen we, met oog voor mensen en organisatie, de ontwikkelbehoeften en kiezen de benodigde aanpak. Met specifieke resultaten in het vizier.

Je ontwikkelt je tot een stevige, wendbare en creatieve onderhandelaar:

  • Je vergroot je kennis en inzicht (conceptueel, strategisch en tactisch),
  • Je houdt jezelf een spiegel voor, zowel qua houding als gedrag.
  • Je ontwikkelt cruciale vaardigheden.

We leren allemaal op een andere manier. Door te doen, te ervaren, te lezen, te observeren en door onderlinge uitwisseling. Daarom hanteren we een palet aan werkvormen die aansluiten bij verschillende leerstijlen. In de in-company variant bepalen wij in overleg de uiteindelijke vorm van de training.

Workplace Learning
De ervaring leert dat echte doorbraken op organisatieniveau alleen behaald worden door een mix van interventies, waarbij leren en het behalen van resultaten hand in hand gaan. Allereerst creëren (of versterken) we samen met u een motiverende context die mensen verleidt tot gedragsverandering.  Dan volgt een aanpak waar training één onderdeel van is, naast bijvoorbeeld uitdagende tussentijdse opdrachten, intervisie, (video) analyse & feedback van interne onderhandelingen en individuele coaching.

Simulaties
Recent onderzoek van Harvard wijst uit dat simulaties voorafgaand aan de echte onderhandeling, leiden tot betere deals. Simulaties helpen bij de voorbereiding, tactiek-bepaling en het oefenen van lastige situaties. We beschikken over meer dan 200 rollenspel-simulaties welke we kunnen toesnijden op uw actuele onderhandelingscasuistiek. Simulaties vinden plaats bij u op locatie of bij ons in de ‘Werkplaats’.

Masterclasses

We zijn nooit uitgeleerd. Het fundament blijft hetzelfde, de accenten en nuances veranderen mee. Bij meer verantwoordelijkheden neemt bijvoorbeeld de complexiteit toe en ontstaan er nieuwe onderhandelingsuitdagingen. Mede daarom organiseren wij Masterclasses waarin we dieper in gaan op onderwerpen zoals:

  • Relationele dynamiek en ‘Onderstromen’
  • AiKiDo
  • Onderhandelen en Cultuur
  • Biasses en Besluitvorming
  • Creativiteit en Win-Win oplossingen
  • Conflict Management en verdeelvraagstukken
Wil je leren hoe je creatiever en steviger kunt onderhandelen?
Top