Wat

Onderhandelen is meer dan ‘gestructureerd’ communiceren met als oogmerk “win as much as you can”. Onderhandelen is een ‘Art & Science’. Of het nu om complexe samenwerkingen gaat of relationeel/ emotioneel beladen situaties, onderhandelen vraagt een bepaalde mind- en skillset.

NB: het is een misverstand dat de Harvard aanpak alleen bedoeld is als de ander mee wil werken of het spel constructief gespeeld wordt. Stevig en lenig omgaan met ‘lastige’ onderhandelings- partners en ‘spelletjes is juist een hoeksteen van de Harvard aanpak.

Vuistregels
Met oog voor openheid, redelijkheid en respect hanteren wij 6 vuistregels. Deze vormen de basis voor je voorbereiding, een richtsnoer tijdens de onderhandeling en ijkpunten voor je evaluatie.

Inhoud & Relatie
Inhoud loskoppelen van het Relationele: scherp op de zaak zijn en tegelijkertijd de relationele dynamiek managen. Omgaan met emoties, beeldvorming en verwachtingen.

Vertouwen & Verificatie
De zakelijke inhoud loskoppelen van persoonlijk vertrouwen. Omgaan met vaagheden en verborgen agenda’s. Verifieerbaarheid is daarbij een kernwoord.

Belangen & Standpunten
Zoveel mogelijk belangen van de ander(en) en jezelf dienen. Weten wat onderhandelbaar is en wat niet. Omgaan met posities en positionele onderhandelaars.

Opties Bedenken & Beslissen
Creativiteit in onderhandelingen brengen. Samen opties bedenken en tot win-win deals komen. Ruimte creëren en de taart vergroten.

Verdelen & Redelijkheid
Tegengestelde belangen verdelen op basis van redelijkheid. Omgaan met meningsverschillen en tegenstellingen. Impasses voorkomen en doorbreken.

Mijn & Zijn BAZO
De BAZO (Beste Alternatief Zonder Overeenkomst) van jezelf en de ander inzichtelijk krijgen. Weten waar jouw grens en die van de ander ligt. Omgaan met meerdere alternatieven.

Je kunt altijd contact met ons opnemen. We denken graag met je mee.
Top